Home
Rudawy Janowickie Mountains
tourism, mystery, dreams...

Rudawy Janowickie

 

...Góry Spełniaków Marzeń

 

tu spełniają się marzenia...

 

Producenci lokalni - lokalne produkty, rzemiosło artystyczne

Local manufacturers

Local production - specialties of the Rudawy Janowickie region, such crafts and food products can be found only here!
Read more...
Skarbiec Ducha Gór - produkty lokalne

Treasure of Mountain Ghost

You can buy products of wood, glass, linen or felt, ceramic art, paintings, maps and publications, sweets, honey and gingerbread, and see the tourist attractions of the region, together with the educational offer in the open studios.
ul.Konstytucji 3 Maja 25, 58-540 Karpacz
Więcej...

Legends of Rudawy

During the Hussite Wars, on the Falcon-Mountain was a huge castle, where there was Knight Optiz von Czirn. One day his wife and two daughters thighs and Gisela, went to the Bolczów Castle on christening.

Read more...


Trips in Rudawy

Interactive tours planner of Rudawy Janowickie mountains. Plan a walk or a trip and adjust to your liking.

Read more...

Historia Pisarzowic

Pisarzowice

490-550 m n.p.m.

Pisarzowice są dużą wsią położoną w dolinie Żywicy. Górna cześć Pisarzowic styka się z dolnymi zabudowaniami Rędzin.  Wieś wznosi się na wysokości około 490-550 m n.p.m. Ma charakter wsi łańcuchowej.Otoczona częściowo od strony wschodniej stokiem Gądka Górna, a od strony zachodniej Wzniesieniem Szaraka 605 m n.p.m.


Należy do gminy Kamienna Góra w powiecie kamiennogórskim.
Graniczy z miejscowościami takimi, jak Rędziny, Raszów i Szarocin.
Rędziny są wsią przemysłowo-rolniczą, leżącą na terenach o zróżnicowanej budowie geologicznej.
W dolnej części miejscowości znajdują się duże obszary użytków rolnych. Okoliczne łąki stanowią bardzo cenne skupiska roślin chronionych – swoisty raj botaniczny.


Historia
Nazwy miejscowości na przestrzeni lat: 1305 - Villa Scriptori, 1334 - Schreiberdorf, 1765 - Schreibendorf Ober-, Nieder-, Niptsch, 1810 - Schreibendorf Ober-, Nieder-, Anteil, 1933 - Schreibendorf, 1945 - Pisarzów, 1946 - Pisarzowice.

Jako wieś, powstała bardzo wcześnie. Źródła podają, że około 1300 roku w osadzie znajdował się kościół. Natomiast w 1305 roku Pisarzowice były uposażeniem biskupów wrocławskich. Atrakcyjne położenie umożliwiało ciągły wzrost wsi. Nawet zniszczenia w okresie wojen husyckich oraz wojny 30-letniej nie zakłóciły jej rozwoju i nadal była jedną z największych osad w regionie. Kiedy nastał XVII wiek w Pisarzowicach rozkwitło tkactwo chałupnicze. Władali wówczas wsią H. von Planiz oraz G.von Zedlitz.


Wiek później Pisarzowice podzielone były na trzy części: Dolne, Górne i Anteil (powyżej Górnych i Dolnych Pisarzowic, w miejscu zbiegu dolin).
W 1726 roku podatki płynące ze wsi wynosiły 1434 talary. Właściciele zmieniali się w kolejnych latach - i tak - w 1740 roku wieś staje się własnością barona von Kottowitz, następnie przechodzi w ręce ppłk. von Schele, kolejno do pana von Krauba. W 1765 część należy do hrabiego von Nimptscha (część Pisarzowic należąca do niego w tamtym czasie nosiła w nazwie dodatkowo jego nazwisko). W okresie władzy hrabiego von Nimptscha, jego cześć, przynosiła dochód w kwocie 1646 talarów. Mieszkało w niej 3 chałupników i 15 zagrodników.


Część Dolna i Górna Pisarzowic była wówczas własnością barona von Kottowitz, o wartości odpowiednio 6040 i 15239 talarów. Wymienieni są, jako mieszkańcy: 62 zagrodnicy, 26 kmieci, 90 chałupników, 23 rzemieślników. Jak na wieś – Pisarzowice były bogate, z dobrymi warunkami do uprawy roślin. Część mieszkańców pracowała w okolicznych lasach. W Pisarzowicach istniały dwie szkoły - katolicka i ewangelicka oraz karczma sądowa.
 Rozwój wsi przyśpieszyła w 1778 roku budowa Starego Traktu Kamiennogórskiego, po którym dyliżanse przewoziły pasażerów z Kamiennej Góry do Jeleniej Góry. W 1785 roku we wsi stał kościół, dom parafialny, 2 folwarki, dwór, 3 młyny wodne, 2 szkoły, 2 bielniki, a mieszkało w niej 96 chałupników, 77 zagrodników oraz 26 kmieci.
W 23 maja 1810 roku Pisarzowice nawiedziły ulewne deszcze. Po sześciu godzinach ulewnych opadów, wieś została całkowicie „zatopiona”. Straty były ogromne, duża część inwentarza zginęła, zalane zostały domy i pola uprawne.

Proszono wówczas o wsparcie dla powodzian.  W XIX wieku nadal istniał podział na trzy części wsi. Powstała wówczas nowa okazała rezydencja we wsi. Około 1840 roku osada była własnością H.W.M. von Craub und Krausendorf. W Anteil było 9 warsztatów tkackich, 19 domów i karczma z gorzelnią. W Dolnych stało 69 domów, kościół, szkoła ewangelicka wraz z nauczycielem, młyn do kory dębowej, młyn wodny, 24 krosna tkackie. W Górnym stał pałac, folwark z browarem i gorzelnią, 97 domów, 2 młyny wodne, tartak, bielnik, warzelnia octu, 28 krosien, cegielnia, 2 gospody, 3 handlarzy i 10 różnych rzemieślników. Kiedy liczba krosien spadała, wzrastała liczba zwierząt holowanych. Trzymano ponad 1000 szt. merynosów i 200 szt. bydła. Pisarzowice były w 1870 roku własnością majora oraz siostry von Thielau (majątek stanowił 1793 morgi).


Kiedy powstała grupa terenowa RGV, Pisarzowice zaczęły rozwijać się turystycznie i w końcówce XIX wieku stały się oficjalnym letniskiem. Do sukcesu przyczyniła się linia kolejowa uruchomiona 1905 roku z Kamiennej Góry go Kowar.
W 1925 roku właścicielem majątku był Pan von Schacka (majątek stanowił 551 ha). Po roku 1945 Pisarzowice nadal stanowiły wieś przemysłową, w której zlokalizowana była siedziba gminy. Pałac i budynki gospodarcze przejęto pod PGR. W 1961 roku. Stworzono nowy zakład przerobu dolomitu. Zawierał on kruszarkę i młyn, co umożliwiało produkcję poszukiwanej mączki dolomitowej. W 1987 roku został zamknięty ruch pasażerski na linii kolejowej. Nawet likwidacja PGR-u nie wpłynęła zbytnio na wieś - jak to miało miejsce w przypadku innych wsi na terenie Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Pisarzowice obecnie nadal prężnie się rozwijają i dobrze funkcjonują.

SiteLock